Timepris

Timeprisene varierer fra den offentlige salærsatsen som for tiden er kr 1020 opp til en normalpris på kr 1750 + mva. I enkelte saker kan prisen bli satt både høyere og lavere enn dette dersom sakens kompleksitet og omfang tilsier det.