Fastpris

Normalt vil det ikke bli avtalt fastpris. Innenfor noen standardiserte områder kan advokat Heitmann likevel tilby dette:

Testament kr 2.750 inkl. mva. 
Samboerkontrakt kr 2.750 inkl. mva.
Ektepakt kr 2.750 inkl. mva. 

Prisene gjelder normaltilfeller og forutsetter at det ikke oppstår problemstillinger som krever ekstra arbeid ut over det som er grunnleggende for disse sakstypene

Boligsalg
Dokument- og oppgjørshåndtering ved eiendomsoverdragelse kr 9 000 inkl. mva.

Mange som skal selge eiendom har allerede funnet en kjøper, og partene er enige om hovedpunktene i salgsavtalen. Det er likevel nyttig å få hjelp til å sette enigheten ned på papiret i en rettsgyldig kontrakt. Fastprisen på kr 9 000 omfatter oppsett av standard kontrakt, men ikke kontraktsmøte med partene. Behovet for en nøytral tredjepart som kan ta imot betalingen og garantere at den blir utbetalt til selgeren etter at heftefritt skjøte er tinglyst er også dekket til denne prisen.

Det er videre en rekke dokumenter som skal fylles ut og formidles til de rette instansene i en salgsprosess. Vi kan også bistå med innhenting av egenerklæringsskjema, hjemmelsopplysninger og info. om heftelser, oppsett og gjennomgang av kontrakt med kjøper og selger, konsesjonserklæring/-søknad. En slik fullstendig dokumentpakke koster i tillegg kr 6 000 inkl. mva. Mellomløsninger kan også avtales.

Totalprisen med dokumentpakke omfatter både den nevnte kontraktsutarbeidelsen, et kontraktsmøte med begge parter på inntil 1,5 timer, kontakt også med andre offentlige instanser enn tinglysningsregisteret og innhenting av hjemmelsopplysninger.

Fastpris forutsetter at det ikke er mer enn to lån som skal innfris og at det ikke er mer enn to hovedparter på hhv. selger og kjøpersiden. Eierskifteforsikring formidles også med ivaretakelse av alle dokumenter mot et tillegg på kr 1.000+mva. Gebyrer og utlegg  påløper i tillegg.