Fri rettshjelp

Ved behov for fri rettshjelp etablerer Advokat Heitmann kontakt med innvilgende myndigheter og oppdraget utøves mot betaling av forskriftsbestemt egenandel. 

Det er ikke alle sakstyper som omfattes av rett til fri rettshjelp. I tillegg må man ha inntekt lavere enn kr 246.000 for enkeltpersoner og kr 369.000 for ektefeller/samboere. Nettoformue må ikke overstige kr 100.000. 

Les mer om fri rettshjelp på:

fylkesmannen.no - Fri rettshjelp
Fri rettshjelp - Informasjon om fri rettshjelp
Rettshjelploven - hjemmel og hovedregler 
Rettshjelpforskriften - detaljer om bl.a. egenandel