Rettshjelpdekning

For mange er det for dyrt å oppsøke en advokat hvis man må betale hele regningen selv. Ofte har man rett til rettshjelpdekning etter villaforsikringen, innboforsikring eller annen forsikring for løsøre eller fast eiendom. I tillegg har mange rett til rettshjelpdekning gjennom sin arbeidstakerorganisasjon.

Advokat Heitmann hjelper deg å finne ut om det foreligger noen aktuell dekning for din sak.